Eines de l'usuari

Erosió

De EduWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca


PROCÉS DE MODELACIÓ DEL PAISATGE:
L’acció dels agents externs sobre el relleu es pot dividir en tres etapes , que són :
L`erosió : És el procés pel qual són arrencades petites parts dels materials que formen el sòl .Els elements es van erosionant ( és a dir , es van desgastant.)
Transport : És el procés pel qual els materials erosionats són traslladats lluny de lloc el qual han estat arrencats.
Sedimentació : És el procés el pel qual els materials erosionats són dipositats en llocs determinats , on s’acumulen .Els materials dipositats s`anomenen sediments.
L`acumulació de sediments origina la formació decapes o estrats.

Enllaços
  • edu3.cat
  • edu365.cat
  • xtec.cat