Eines de l'usuari

Roques

De EduWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

ROQUES

Les roques formen l’escorça terrestre. Estan formades per minerals, en alguns casos els minerals es poden veure a primera vista com el granit.

Hi han diferents tipus de roques:

Les roques magmàtiques:S'han originat a causa del refradement que ha surtit dels volcans o altres llocs de l'escorça terrestre,com per exemple:

-Roques volcàniques com el basalt (que és de color negre) o la pedra tosca(que és molt porosa).

Les roques sedimentàries:S'han format a coseqüència de l'acció dels agents externs sobre l'escorça terrestre, alguns del processos que donen lloc a la formació de les roques sedimentàries són:

-La unió de sediments: És el cas dels conglomerats (formats per còdos i partícules de gra gros)o els gresos i les argiles (formats per sorra i partícules de gra molt fi).

Dipòsit de sediments:Disolts en aigua.És el cas de la sal gemma o del guix.

-Acumulació de les restes d'organismes:És el cas del petroli i del carbó.

Les roques metamòrfiques:Formades a conseqüéncia dels canvis que han patit les roques magmàtiques i sedimentàries a causa de les altes temperatures i presions de l'interior de l'escorça terrestre.

Són rques metamòrfiques:

-La pisarra(que prové de la transformació de les argiles).

-El marbreSedimentaria.jpg

Enllaços
  • edu3.cat
  • edu365.cat
  • xtec.cat