Eines de l'usuari

Sintagma nominal

De EduWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca


El sintagma nominal és un grup de paraules que s'organitza a dins de l'oració al voltant d'un nucli que sol ser un substantiu o equivalent. 

El Sintagma Nominal pot estar format per un substantiu o un pronom, que fa de nucli, però que també pot estar acompanyat d'altres elements opcionals com poden ser els determinants o els complements del nom .

En una oració el Sintagma Nominal pot realitzar diverses funcions però la més important és la de Subjecte, que en concordància amb el predicat constitueix un dels components principals de l'oració.


Enllaços
  • edu3.cat
  • edu365.cat
  • xtec.cat