Eines de l'usuari

Widget:ViquiAtles

De EduWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Incloure Wiki Atles a una pàgina de l'Eduwiki!

Creat per Scopia per http://atles.eduwiki.cat/

Per afegir aquest widget, inclou aquest codi al teu article modificant la variable mapid per l'identificador del teu mapa ViquiAtles:

Exemple de codi versió reduïda, paràmetres obligatoris

{{#widget:ViquiAtles
|mapid=1
}}

Exemple de codi amb paràmetres opcionals

{{#widget:ViquiAtles
|mapid=1
|width=500
|height=500
}}

Els paràmetres d'aquest widget són:

  • Identificador del mapa: mapid (obligatori)
  • Amplada visual del mapa a la pàgina: width (opcional)
  • Alçada visual del mapa a la pàgina: height (opcional)


Exemple del mapa id 1


Enllaços
  • edu3.cat
  • edu365.cat
  • xtec.cat