Eines de l'usuari

Biodiversitat

De EduWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Biodiversitat

"La biodiversitat és el conjunt i la varietat de les formes de vida en un lloc i un moment donat, resultant de la història evolutiva d'aquests organismes i de les seves interaccions amb els elements abiòtics en els quals es desenvolupen"

(Soulé, 1986)

El terme biodiversitat prové etimològicament del grecβιο-, vida, i del llatí diversĭtas, -ātis, diversitat. Quan ens referim a la diversitat biològica (o biodiversitat), volem parlar de la diversitat d'organismes vius que habiten el planeta Terra. Aquesta multitud de formes de vida respon a un únic problema essencial: diferenciar-se prou de la resta per no competir pel mateix recurs i ocupar al màxim tots els racons de la terra, es diferencien per sobreviure. El temps i la selecció natural s’encarreguen de teixir la complexa xarxa d’interaccions entre aquestes espècies i el medi que ocupen, formant el que coneixem com a ecosistemes Aquest fenomen de la natura és la base de la biodiversitat

 

En termes científics, s’acostuma, a subdividir el concepte general de biodiversitat en tres apartats per permetre una millor definició:

  • la diversitat genètica:  És la diversitat i la varietat de gens a l'interior de cada espècie animal o vegetal. La variabilitat genètica és, sens dubte, la més important, ja que és el material sobre el qual actuen els mecanismes evolutius. És gràcies als nostres gens que podem resistir i adaptar-nos a les malalties o a les variacions del nostre entorn. En una població animal, per exemple, un virus pot ser mortal per una categoria d’individus que no porten un gen en concret. Els individus que porten aquest gen seran immunes al virus. En el cas que tots els individus de la població siguen iguals (que no porten el gen en qüestió), el virus serà letal per tots els individus i tots desapareixeran. En canvi, si la població té diversitat genètica, alguns individus sobreviuran i la població podran tirar endavant.
  • la diversitat d’espècies: Per diversitat específica o d'espècie, s'entén la varietat morfològica de les formes de vida del planeta. Se sol definir una espècie com un conjunt d'individus prou semblants entre ells per ser agrupats (la definició científica és més complexa i es basa en la capacitat d'aquests individus a reproduir-se entre ells per donar descendència fecunda). La definició d'espècie és relativament senzilla quan pensem en animals superiors (un gos, un gat, un lleó, un pardal, etc.), però el problema es complica quan tractem amb grups inferiors com els bacteris, els virus o els fongs.A major nombre d’espècies, major és la biodiversitat de l’ecosistema estudiat
  • la diversitat ecològica: ocupa un espai geogràfic que pot ser terrestre o aquàtic amb les comunitats d’espècies de tot tipus que s’interrelacionen proporcionant característiques ambientals i biològiques particulars diferents d’altres regions. El nostre entorn es compon d'un mosaic d'hàbitats en el qual varia la composició d'espècie, les relacions que mantenen entre elles i de manera més global, la manera de funcionar d'aquest conjunt anomenat ecosistema.

 

La situació de la biodiversitat a la terra

Els científics han aconseguit estudiar i classificar prop de 1.750.000 espècies dels diferents éssers vius que es troben al nostre planeta: des de les bacteriasantiguas fins als éssers humans. Com cada dia es descobreixen noves espècies, està clar que el nombre total d'espècies és molt superior al que es coneix actualment. En la següent taula es presenta un resum del nombre d'espècies que s'han trobat per a cada un dels grups dels organismes dels regnes vegetal i animal:

Grups Nombre d'espècies conegudes
Invertebrats 1300000
Peixos 21000
Amfibis 3125
Rèptils 5115
Aus 8715
Mamífers 4170
Plantes no vasculars 150000
Pantes vasculars 250000

Lubes, Cesarea. La biodiversidad

En el quadre podem observar que la major part de les espècies conegudes entre els animals són els invertebrats. Entre els invertebrats, el grup més conegut és el dels insectes, que es compten en un nombre proper a les 950.000 espècies. Al seu torn, entre els insectes els coleòpters són els més nombrosos.
En el cas de les plantes, les més abundants són les vasculars, com els pins; plantes amb flors, etc. No obstant això, s'estima que els grups menys diversos, com ho són les aus i les falgueres, tenen un nombre important d'espècies desconegudes. Cal destacar que els grups d'éssers vius més explorats i descrits són aquells notables o d'importància comercial, com els arbres, els peixos, les aus i els mamífers.
Si bé els boscos tropicals ocupen del 7% de la superfície de la terra, s'estima que en aquestes regions és on hi ha una gran biodiversitat, amb prop del 50% de totes les espècies vives del planeta. No obstant això, el nombre d'espècies que es coneix en aquestes regions és significativament menor que el conegut en les regions temperades. Això és degut a que és precisament en aquestes últimes on s'ha intensificat l'estudi de la biodiversitat.

Quantes espècies hi ha a la terra?

Pel que fa a les estimacions del nombre total d'espècies que hi ha a la terra, hi ha científics que proposen que el nombre està al voltant dels 100 milions d'espècies, però, un cálculomás conservador el situa al voltant dels 10 milions d'espècies. Aquest número s'estima que representa prop de l'1% de totes les espècies que han viscut a la terra. Sense importar quin és el nombre total de les espècies que existeixen en el terra, és un fet innegable que la biodiversitat en el nostre planeta constitueix una reserva impressionantment i molt variada de la riquesa biològica. 
 

La pèrdua de la biodiversitat

Des que aparegué l’ésser humà, la taxa d’extinció d’espècies s’ha multiplicat per 1.000 i això ha comportat una pèrdua irreversible de biodiversitat i un preocupant afebliment dels ecosistemes que fan que la Terra sigui un lloc habitable. La destrucció d’hàbitats, la sobrecaptura d’individus i la compartimentació de la natura en parcel•les aïllades són els principals causants d’aquesta pèrdua d’espècies.

Causes de la pèrdua de biodiversitat

a) La deforestació: Al tallar els arbres, l' home destrueix aquest medi de fràgil equilibri. La principal font de nutrients desapareix. Només queda un sòl molt estret i tan pobre que en ell no es poden desenvolupar les plantes. Sense plantes que el cobreixin, el vent i l' aigua l'erosionen fàcilment. En aquestes condicions, després d' uns quants anys el que era un bosc tropical es transforma en un desert; s' ha produït el fenomen de la desertització. 

b) L' agricultura i la ramaderia intensiva: Aquestes activitats destrueixen ecosistemes rics en biodiversitat per produir aliments a partir de poques espècies. La utilització de plagicides i insecticides potencia aquesta acció. La utilització d’adobs potencia la contaminació dels espais naturals i de les àrees humides properes.
c) La Introducció de plantes millorades o transgèniques: Les espècies vegetals autòctones són substituïdes per llavors modificades genèticament, la selecció artificial de les quals les fa més vulnerables que els seus parents salvatges a malalties, sequeres, o plagues.

d) Explotació directa d’espècies: Es pot produir per pressió cinegètica (els tigres, elefants, rinoceront, etcs), sobrepesca (l’esturió, balenes, tonyines, etc), per col•leccionisme (insectes i peixos tropicals) i la utilització d’espècies com a animals de companyia (iguanes, serps, ocells tropicals, etc)

f) Destrucció d'hàbitats : A causa d'usos agrícoles, industrials, desenvolupament de les àrees urbanes, deforestació, contaminació, etc.
g) Col•leccionisme, caça i pesca esportiva : El comerç d'animals, vegetals i productes salvatges és un gran negoci, valorat en més de 5.000 milions de dòlars anuals. La major part d'aquest comerç és completament legal, controlat per lleis nacionals i per un tractat internacional. Però d'un terç a una quarta és comerç il.legal d 'espècies rares i en perill, normalment caçades d'amagat i passades de contraband entre fronteres. El comerç és una de les principals amenaces que pateixen les espècies salvatges, sovint en perill d'extinció.
h) Introduccio espècies no autòctones: Potser és un dels majors perills actuals per a la biodiversitat. L’activitat humana ha facilitat la dispersió d’espècies fora dels seus hàbitats, les quals entren en competència amb les espècies autòctones, o bé s’alimenten d’elles, actuen com a paràsits, contagien malalties, etc. com a conseqüència, les poblacions autòctones poden entrar en decliu i, fins i tot, extingir-se, el que condueix a modificacions profundes dels ecosistemes.
Un exemple típic és la planta Carpobrotus. Aquesta pàgina t'ho explica molt bé i fins i tot pots visualitzar una presentació PowerPoint (http://www.cime.es/lifeflora/descargas/xerradaime.ppt) i moltes imatges.

Els grans problemes ambientals

Encara que els problemes ambientals són molt variats i complexos en les seves manifestacions locals i temporals i en la seva expressió sociopolítica, a escala global poden resumir-se pràcticament en quatre: el mal ús dels recursos, les pèrdues de biodiversitat, el canvi del sistema climàtic i la contaminació. Altres problemes que es manifesten a escala global, com l'afebliment de la capa d'ozó, o més localitzats, com la desertització o la pluja àcida, són en realitat el resultat de combinacions d'aquests factors principals: pèrdua de diversitat associada al canvi climàtic i exhauriment del sòl en el cas de la desertització; canvi del sistema climàtic i contaminació en el cas de l'afebliment de la capa d'ozó i en el de la pluja àcida.

 

Espècies en extinció

L'extinció és la desaparició d'espècies de flora i fauna silvestres. És un procés que passa normalment en el transcurs de l'evolució, ia conseqüència de la incapacitat que han tingut alguns grups d'organismes per adaptar-se a canvis en l'hàbitat oa altres situacions, com la competenciay la depredació. A diferència de les extincions que van ocórrer en el passat com una cosa natural en el procés d'evolució, la desaparició accelerada d'espècies en l'actualitat és el resultat de l'activitat irracional de l'ésser humà sobre el seu ambient.
Persones, organizacions i països han treballat en les últimes dècades per identificar espècies, poblacions i hàbitats amenaçats d'extinció o degradació a fi d'administrar més racionalment l'ambient i per moderar o disminuir la influència de les activitats humanes i, alhora, millorar les opcions de desenvolupament de les persones que fan servir els recursos de l'ambient com a mitjà de subsistència.
Per catalogar el risc de desaparició de les espècies es va establir la següent classificació:
Espècie extingida. Inclou a totes les espècies que han desaparegut, regional o mundialment, a causa d'alguna activitat humana.
Espècie en perill d'extinció. Inclou les espècies l'àrea de distribució o mida de poblaciónha disminuït de forma dràstica i sense possibilitat de recuperació ràpida i per això està en risc la seva existència. El nombre de la població és menor a 1.000 individus.
Espècie amenaçada. Contempla espècies que estan en perill de desaparèixer en el mitjà termini, quan la població oscil la entre 1 000 i 5.000 individus. En el món es calcula que hi ha més de 26.000 espècies de plantes amenaçades i 2 700 de vertebrats.
Espècies rares. Inclou espècies que de manera natural són escassa, molt sensibles a la presència de l'ésser humà, i que tendeixen a disminuir en nombre ràpidament.

Read this doc on Scribd: 630590581900512

Reflexions sobre la biodiversitatReferències

Enllaços
  • edu3.cat
  • edu365.cat
  • xtec.cat