Eines de l'usuari

Electrònica

De EduWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

L'electrònica és la ciència que estudia, transforma i aplica les variacions de les magnituds elèctriques per rebre, tractar i transmetre la informació d'un senyal elèctric. En el seu tractament es fan servir components específics per crear els circuits que podran resoldre funcions concretes.

L'origen de l'electrònica

L'electricitat és l'origen de l'electrònica. No es pot parlar d'història de l'electrònica fins al final del segle XIX, quan es va fer un estudi més acurat dels electrons que envolten el nucli atòmic.

Taula cronològica dels principals avenços en electrònica 

1800   Volta comprova que, en submergir plaques de dos metalls en una solució àcida, es produeix una tensió elèctrica entre aquestes plaques. És la primera pila.
1826 Ohm estableix la llei que relaciona la diferència de potencial, la resistència elèctrica i la intensitat.
1831 Faraday demostra que la rotació d'un disc de coure entre els pols d'un imant produeix electricitat i crea la dinamo generadora de corrent continu.
1883 Edison observa que en escalfar un material metàl·lic es produeix una emissió d'electrons. A aquest fenòmen l'anomena efecte termoiònic.
1887 Hertz observa que quan un corrent altern circula per un conductor es creen al voltant seu unes ones electromagnètiques que depenen del corrent que hi circula. Són les ones hertzianes o ones electromagnètiques.
1896 Marconi aconsegueix transmetre senyals a grandistància per mitjà de la telegrafia sense fils.
1897 Fleming utilitza la vàlvula díode per la detecció dels senyals de ràdio.
1938 Es creen les bases teòriques per a la fabricació dels elements semiconductors.

Àmbits d'aplicació de l'electrònica

Avui dia, l'electricitat i l'electrònica són utilitzades a la llar, a la indústria, als centres públics, als mitjans de comunicació, etc. Podríem dir que són uns elements imprecindibles.

Els àmbits més generals d'aplicació de l'electrònica són l'industrial, el de les comunicacions i el de consum. Entre tots aquests àmbits existeix una interrelació. També existeix amb altres ciències, com ara la informàtica (emprada en el comandament de màquines elèctriques), la física i la química (gràcies a les quals cada cop podem disposar de noves tècniques de treball o de nous materials per emprar en l'elèctrònica), etc.

Enllaços
  • edu3.cat
  • edu365.cat
  • xtec.cat